Ole er ny partner

Ole er ny partner

Denne teksten handler en hel del om Terje Lie Pedersen. I 1986 forlot han den rene trykkeribransjen og startet Impress. I dag er han fortsatt gjerne tidligst på jobb om morgenen. Og han er fremdeles styreleder i selskapet. Men han er altså ikke eier lenger. Et gradvis generasjonsskifte og en fornying av Impress akselererer noe når datteren, Mirjam Seljeskog, og Ole J. Askeland nå eier femti prosent hver i selskapet.

Samtidig styrker Impress sine tjenesteområder. Om spesialiteten så langt har vært planleggingen og produksjonen av magasiner, bøker og andre trykksaker, følges dette nå opp av en like sterk satsing på strategisk rådgivning og leveranser av innhold og design også til de digitale kanalene, som hjemmesider og sosiale medier.

Ole har 30 års kommunikasjonserfaring. Som journalist i Aftenbladet, forfatter, kommunikasjonsrådgiver i Stavanger2008 og Stavanger Symfoniorkester, kommunikasjonssjef i Viking og som engasjert av det offentlige, privat næringsliv og organisasjoner.

Rådgivning, utvikling av konsepter og ideer og tekstarbeid er hans områder i Impress. Så skal heldigvis Terje stadig bidra med erfaring, innsikt og kontakter når vi søker de gode løsningene for kundene.

Haukaas på nett

Haukaas på nett

Nye titler fra Hertervig Forlag

Nye titler fra Hertervig Forlag