Boklansering

Velkommen til lansering av fotoboken «En natt flyr jeg». 

Boken tar deg tett på hverdagslivet til schizofrene Randi Magnussen. Tekstene hennes er sterke, nære, mørke og morsomme. Frilansfotograf Paul S. Amundsen har tatt bildene. 

På Kåkå Kverulantsamtalen blir det samtaler med forfatter og fotograf, og bildene vises.
Schizofrenidagene og Hertervig Forlag står bak arrangementet.