Alle har en psykisk helse

Psykopp Nytt utgis av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, fire ganger i året. Magasinet har som formål å bidra til åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse ved å formidle fagstoff, reportasjer, artikler og nyheter til fagpersoner, pasienter, pårørende og andre interesserte. Magasinet inneholder også egne medlemssider for Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP). Psykopp Nytt er en respektert publikasjon innen fagmiljøet i hele Norge.

Impress utvikler egne magasiner og vi utgir magasiner for andre. Det redaksjonelle arbeidet tar vi like gjerne selvstendig som i tett samarbeid med kunde ­ fra idé til tekst, foto og layout. Foruten innholdsproduksjon og redaksjonell rådgivning, bistår vi med annonsesalg, teknisk produksjon og distribusjon.