Julestjernen

Et godt magasin skal romme både småstoff, lesesaker og møter med mennesker. I julenummeret av Ditt Bate møter du en av regionens sterkeste og mest særegne sangere, Randi Tytingvåg. Hennes utforskertrang kan gjerne være til inspirasjon.

Bate boligbyggelag gir ut magasinet Ditt Bate 4 ganger i året. Magasinet inneholder reportasjer og aktualitetsstoff knyttet til det å bo, og informasjon om Bate og boligbyggelagets medlemsfordeler. Ditt Bate distribueres i et opplag på 38 000 til medlemmer i Bate og boligbyggelagets forbindelser i Rogaland, og vi står for redaksjonell prosjektledelse, innholdsproduksjon, design og teknisk produksjon av magasinet.