Bøker til folket!

 

Litt Vest er en sammenslutning av sentrale forlag i Sør-Rogaland. De kom sammen i 2016 fordi de ønsker å skape større nærhet mellom forlagene og publikum. Høsten 2016 utga de sin første felles forlagskatalog – en katalog som virkelig viser bredden av bokutgivelser i regionen vår. Vi har designet og produsert katalogen på oppdrag for Litt Vest.