Rogaland Havbrukspark
Et hav av muligheter.
Og en ny nettside
– som viser vei
Bakgrunn
Rogaland Havbrukssenter er et kompetansesenter for oppdrettsnæringen. Havbruksparken støtter nye virksomheter med infrastruktur, nettverk og andre løsninger. De så et behov for ny nettside, og slik kom vi inn i bildet.
Løsning
Vi tok utgangspunkt i en skisse fra Rogaland Havbrukspark. Inspirerende ideer ble videreutviklet til en ny nettside. Designet gjenspeiler et myldrende liv i havet ved hjelp av få, men kontrastrike farger og illustrasjon.