Nyheter på huset.
Menneskemøter.
Våre tanker.
Førstegangskjøperne er på vei

Bate lager filmserie som skal hjelpe ferskinger på veien til første boligkjøp. Og vi er i gang med casting og filmproduksjon.

Organiske vegger in spe

Da vi fikk komme med innspill til utforming av våre nye kontorlokaler, var et ønske viktigere enn andre: grønne vekster skulle få stor og sentral plass.