Inkluderende arbeidsfellesskap for mennesker med ruserfaring
Gatemagasinet Asfalt utgis fem ganger i året og selges av mennesker med ruserfaring. Utgiver er den sosiale entreprenøren Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland. Formålet er å gi personer som står i en krevende livssituasjon muligheten til en verdig og lovlig inntekt gjennom deltakelse i et inkluderende arbeidsfellesskap, og å legge til rette for møter, dialog og forståelse mellom ulike sosiale grupperinger i samfunnet.

Impress Publisering har hatt privilegiet av å samarbeide med Asfalt siden starten i 2009. Vi er stolte over et langvarig og givende samarbeid som gir oss muligheten til å bidra positivt og samfunnsnyttig med vår kjernekompetanse. Ved konsekvent og kontinuerlig å levere magasindesign og -produksjon av høy kvalitet, har vi bidratt til Asfalts synlighet og suksess. Det er virkelig en glede å tenke på at vårt arbeid kan spille en rolle og utgjøre en forskjell, og stimulere til engasjement i lokalsamfunnet.

Om vi ikke akkurat flytter fjell, liker vi å tro at vi i hvert fall beveger en stein her og der!
Julebøkene
Hvert år designer vi Asfalt-boka som gir selgerne en viktig ekstrainntekt før jul. En oppgave som fortjener de beste løsninger. Med ekte og treffende innhold som underbygger Asfalts profil og merkevare.
Arkivet
Artisten Isah poserer smilende foran en vegg med fargerik grafitti
Artisten Isah poserer smilende foran en vegg med fargerik grafitti
... og mange flere