Hertervig Forlag
Design som støtter. Filmer som gir rammer
Bakgrunn
Hertervig Forlag er eiet og drevet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. De skaper nytte-litteratur og verktøy som skal nå ut til pasienter, pårørende og allmenheten – og til sykehus, institusjoner og organisasjoner.
Løsning
Impress lager alle typer bøker; fra jubileumsverk til fagbøker, opplysningshefter og samtaleverktøy. Vi gjør omslagsdesign, layout og ombrekking, samt bistår med redaktørarbeid, prosjektledelse og tekstkorrektur etter behov.
Vi lager markedsføringspakker til lanseringer, som gjerne inkluderer både film og foto og poster til sosiale medier.